PREAMBULE

https://www.cluses-montagnes-tourisme.com/ verwerkt persoonsgegevens (hierna de “Persoonsgegevens)” over u in het kader van het gebruik van deze website (hierna de “Site”).

Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen op dit gebied, in het bijzonder Wet 78-17 van 6 januari. , 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als "Gegevensverwerking en vrijheden" in de nieuwste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing sinds 25 mei 2018.

Reikwijdte van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit beleid bevat de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die op of via de site worden verzameld.

https://www.cluses-montagnes-tourisme.com/ verzameling van Persoonsgegevens online, inclusief per e-mail, of offline; dit beleid is van toepassing ongeacht de manier van verzamelen of verwerken.

Het begrip persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" wanneer hij kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn.

"Niet-persoonlijke gegevens" komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

GEGEVENSBEHEERDER

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Bruno Giazzi.
CLUSES ARVE EN BERGEN TOERISME
HOOGSTRAAT 21
74300 CLUES

Bepaalde technische diensten (hosting, deduplicatie, datakwaliteit, klantenkennis) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners. Overeenkomstig artikel 28 van de AVG is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik verbiedt van de hem toevertrouwde gegevens die niet voorzien zijn in het dienstencontract en die hem verplicht technische maatregelen te nemen en die voldoen aan de vereisten van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk.

We streven ernaar om redelijke technische maatregelen te nemen om verlies of oneigenlijke toe-eigening van gegevens te voorkomen bij het verzamelen of opslaan van gegevens die u ons hebt meegedeeld, en om communicatie met onbevoegde derden te voorkomen.
Ondanks deze maatregelen blijft internet echter een open systeem en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden de betreffende maatregelen niet kunnen omzeilen of Uw Persoonsgegevens niet voor onwettige doeleinden kunnen gebruiken. Bijgevolg, https://www.cluses-montagnes-tourisme.com/ kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van frauduleus herstel van uw gegevens voor welk gebruik dan ook.

De Site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.
https://www.cluses-montagnes-tourisme.com/ heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens die zij kunnen verzamelen. bijgevolg https://www.cluses-montagnes-tourisme.com/ wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERZAMELING

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor:

● u in staat stellen door onze Sites en Applicaties te bladeren en onze inhoud aan uw apparaat aan te passen om uw browsen te verbeteren;
● onthoud de informatie die u in de formulieren hebt ingevoerd (bijvoorbeeld uw gebruikersaccount);
● u toestaan ​​om onze inhoud op sociale netwerken te delen;
● u in staat stellen om producten of diensten te kopen;
● u interactief en persoonlijk gebruik van de Sites en Applicaties toe te staan;
● uw behoeften en interessegebieden te identificeren en u de meest geschikte producten en/of diensten aan te bieden;
● u toestaan ​​een account te openen en te beheren om toegang te krijgen tot alle functies en opties die worden aangeboden door de Sites en de Applicaties;
● informatie en/of externe communicatie versturen;
● wedstrijden organiseren (contact opnemen met winnaars, prijzen uitreiken, enz.);
● nieuwsbrieven versturen, indien u hiermee heeft ingestemd door het betreffende vakje aan te vinken,
● commerciële aanbiedingen van partners sturen, indien u hiermee heeft ingestemd door het betreffende vakje aan te vinken;
● het publiek en het aantal bezoekers van de site analyseren;
● advertenties uitzenden die zijn afgestemd op uw interessegebieden;
● de prestaties van deze advertenties analyseren;
● Sollicitaties verwerken en wervingsbronnen beheren;

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn onze eigen managementteams en onze technische dienstverleners.

VERZAMELDE DATA

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

  • Naam ;
  • Voornaam ;
  • E-mailadres ;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • Wachtwoord ;
  • Geolocatie;
  • IP adres ;
  • Gegevens verzameld tijdens onze uitwisselingen in het kader van een commercieel contract en/of partnerschap met dienstverleners.

En alle andere persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

COOKIES EN ANDERE TRACERS

Cookies, of andere vergelijkbare tracers, zijn bestanden die door een server worden gebruikt om met de browser te communiceren. Cookies worden gebruikt om statusinformatie te verzenden wanneer een gebruiker een site bezoekt. De statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, een taal, een vervaldatum, een responsdomein, enz. zijn. Cookies worden gebruikt om tijdens hun geldigheidsperiode statusinformatie bij te houden wanneer een browser de verschillende pagina's van een website bezoekt of wanneer deze browser vervolgens terugkeert naar die site. Alleen de uitgever van een cookie kan de daarin opgenomen informatie lezen of wijzigen. Er zijn verschillende soorten cookies:
● sessiecookies die verdwijnen zodra u de browser of de site verlaat;
● permanente cookies die op uw terminal blijven tot het einde van hun levensduur (maximaal 12 maanden) of totdat u ze verwijdert met behulp van de functies van uw browser.

U kunt uw cookiebeheerpaneel openen om het opslaan en lezen van cookies te configureren.
Hoe cookies deactiveren?

BROWSER INSTELLINGEN

De installatie van bepaalde cookies is onderworpen aan uw toestemming. Tijdens uw eerste bezoek aan de site wordt een informatiebanner weergegeven die aangeeft dat door verder te bladeren op de site, de bovengenoemde cookies op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Cookies of tracers maken het mogelijk om ten volle te profiteren van de functionaliteiten van de Site. Als uw browser is geconfigureerd om alle cookies of tracers te weigeren, kan dit het gebruik van sommige van onze diensten verhinderen, waaronder: https://www.cluses-montagnes-tourisme.com/ kan niet verantwoordelijk zijn.

DE FORMULIEREN

ABONNEER OP NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrieven https://www.cluses-montagnes-tourisme.com/

Door dit soort nieuwsbrieven te autoriseren, machtigt u de site om u gepersonaliseerde e-mails te sturen. U kunt zich op elk moment afmelden voor alle ontvangen e-mails, maar de maximale bewaartermijn voor uw gegevens is 36 maanden.

CONTACTFORMULIER

De gegevens worden doorgegeven door de gebruiker van de site die een opmerking of een melding wil sturen. De informatie die via dit formulier wordt verzameld, wordt verzonden naar de dienst die verantwoordelijk is voor het beheer van opmerkingen op de website. https://www.cluses-montagnes-tourisme.com/ De maximale bewaartermijn van uw gegevens is 36 maanden.

OEFENING JOU RECHTEN

In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens over u en het recht om een ​​kopie te verkrijgen van de persoonlijke gegevens die wij in een gestructureerd elektronisch formaat hebben (portabiliteit).
U hebt ook het recht om om een ​​legitieme reden bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor dergelijke doeleinden.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons uw verzoeken per post te sturen naar het volgende adres:

Cluses VVV-kantoor van Arve & Montagne
Ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming
Hoofdstraat 21
74300
(gelieve een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen)

of per e-mail op contact@2ccam.fr

Wij verbinden ons ertoe binnen 2 maanden op deze verzoeken te reageren. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken.

Bij een geschil over de uitoefening van uw rechten heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor computers en vrijheden (CNIL).

GEGEVENSBEHOUD

We bewaren uw persoonsgegevens slechts voor een periode die nodig is en in verhouding staat tot het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor een maximale periode van 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons had en die op uw initiatief werd uitgevoerd (verbinding met uw account in het bijzonder), en 10 jaar in het kader van een financiële artikeltransactie  L123-22 van het handelswetboek . Als u uw gegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten wissen, verwijzen wij u naar de paragraaf hieronder “Uitoefening van uw rechten”.

Na de bovengenoemde termijnen worden uw gegevens voor statistische doeleinden geanonimiseerd of puur verwijderd.

BIJWERKEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd of aangepast.

U wordt uitgenodigd om het regelmatig te raadplegen.

Voor meer praktische informatie over het uitoefenen van uw rechten raden wij u aan de website van de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden , en meer in het bijzonder de pagina https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits.