Préambule

Cluses Arve et montagne Tourisme verwerkt persoonsgegevens (hierna de “Persoonsgegevens)” over u in het kader van het gebruik van deze website (hierna de “Site”).

Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen ter zake, in het bijzonder wet 78-17. van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als "Gegevensverwerking en vrijheden" in de laatste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing sinds 25 mei 2018.

Artikel 1 - Reikwijdte van dit privacybeleid

Dit beleid bevat de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die op of via de site worden verzameld.

Cluses Arve et montagne Tourisme verzamelt Persoonsgegevens (online, inclusief per e-mail, of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

Het begrip persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" wanneer hij kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn.

"Niet-persoonlijke gegevens" komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 - Opslagplaatsen van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen door onze webhostingprovider:

OVH SAS 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix

Artikel 3 - Gegevensbeheerder

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is: Cluses Arve et montagne Tourisme, 21 grande rue, 74300 Cluses; bepaalde technische diensten (hosting, deduplicatie, datakwaliteit, klantenkennis) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners. Overeenkomstig artikel 28 van de AVG is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik verbiedt van de hem toevertrouwde gegevens die niet zijn voorzien in het dienstencontract en die hem verplicht technische en organisatorische structuren te implementeren die voldoen aan de veiligheids- en vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 - Verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Naam ;
 • Voornaam ;
 • E-mailadres ;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Wachtwoord ;
 • Geolocatie;
 • IP adres ;
 • Gegevens verzameld tijdens onze uitwisselingen in het kader van een commercieel contract en/of een partnerschap met een dienstverlener.

En alle andere persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de Site: bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de Site kunnen alleen worden gebruikt als u bepaalde Persoonsgegevens aan Cluses Arve et montagne Tourisme meedeelt wanneer u de Site bezoekt of gebruikt. Het staat u vrij om al dan niet uw Persoonsgegevens of een deel ervan te verstrekken.

Als u er echter voor kiest ze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de verwezenlijking of bevredigende verwezenlijking van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, kunnen bepaalde diensten en bepaalde functies van de Site niet correct werken en/of zal u de toegang tot bepaalde pagina's worden geweigerd van de website.

Cookies en andere trackers

De site kan cookies of andere technologieën gebruiken die waarschijnlijk persoonlijke gegevens verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot uw browsen op de site vast te leggen.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat u de verbinding met de site heeft verbroken om te worden gebruikt tijdens uw volgende bezoeken aan de site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u de verbinding met de site verbreekt).

Cluses Arve en bergen Tourisme gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door:

 • een service uw hardware laten herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te verstrekken om dezelfde taak uit te voeren;
 • het herkennen van de gebruikersnaam en het wachtwoord die u al hebt opgegeven, zodat u ze niet opnieuw hoeft op te geven op elke webpagina die erom vraagt.

Cluses Arve et montagne Tourisme gebruikt cookies om het verkeer en de gegevens op de Sites te analyseren om:

 • het aantal gebruikers van de diensten meten, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn en ervoor zorgen dat ze snel op uw verzoeken kunnen reageren;
 • help Cluses Arve et montagne Tourisme begrijpen hoe gebruikers omgaan met diensten om deze te verbeteren.

Cluses Arve et montagne Tourisme kan ook gebruik maken van de diensten van externe aanbieders om de diensten namens haar uit te voeren en in het bijzonder voor:

 • uw surfgedrag analyseren en het publiek van sites en applicaties meten;
 • uw interessegebieden analyseren en u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen aanbieden;
 • u toestaan ​​om inhoud van de App-sites met andere mensen op sociale media te delen of om die andere mensen te laten weten wat u kijkt of denkt (bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop op Facebook)

In dit geval kunnen onzichtbare “pixels” en cookies van deze externe aanbieders worden gebruikt en opgeslagen. Bij het verzenden van de door deze cookies gegenereerde informatie zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres vóór geolocatie en vóór opslag wordt geanonimiseerd. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten over de site-activiteit voor Cluses Arve et montagne Tourisme samen te stellen en u betere diensten en advertenties aan te bieden die op uw behoeften zijn afgestemd. Zij zullen uw IP-adres niet associëren met andere gegevens van hen.

Wanneer u op de Site surft, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op uw hardware worden gelezen of opgeslagen. Wanneer u voor de eerste keer een cookie ontvangt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kunt u beslissen of u deze accepteert of weigert. Door de sites te blijven gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk het gebruik door Cluses Arve et montagne Tourisme van dergelijke cookies.

U kunt uw browser ook configureren om cookies systematisch te weigeren (inclusief cookies die worden gebruikt voor doelgroepmetingen). Als dit het geval zou zijn, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteit en functies van de site niet correct werken en dat u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde delen of diensten van de site.

Als u uw informatie wilt wijzigen of verwijderen, raadpleeg dan artikel 9: Uw rechten.

U kunt uw cookiebeheerpaneel openen om het opslaan en lezen van cookies te configureren.

Dataretentie

Op type gegevens:

 • Gegevens burgerlijke stand (naam, voornaam, postadres, enz.): Max. 3 jaar. ;
 • Aansluitgegevens: max. 3 jaar. ;
 • Locatiegegevens = 48 uur;

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor een periode die nodig is en in verhouding staat tot het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor een maximale periode van 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons heeft gehad en die op uw initiatief is uitgevoerd.

Na de bovengenoemde periodes worden uw gegevens puur verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 5 - Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Zoals hierboven aangegeven, verstrekt u uw persoonsgegevens vrijwillig.

Persoonsgegevens worden over het algemeen verzameld met het oog op de activiteiten van Cluses Arve et montagne Tourisme, zoals de verbetering van de marketing- en reclame-inspanningen van Cluses Arve et montagne Tourisme, een betere aanpassing van de producten en diensten van Cluses Arve et montagne Tourisme aan de klant behoeften of naleving van rapportageverplichtingen waarin de wet voorziet, en andere soortgelijke activiteiten.

Cluses Arve et montagne Tourisme verzamelt en gebruikt Persoonsgegevens over u voor haar activiteiten en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor:

● u in staat stellen door onze Sites en Applicaties te bladeren en onze inhoud aan uw apparaat aan te passen om uw browsen te verbeteren;

● de informatie onthouden die u in de formulieren hebt verstrekt (bijvoorbeeld uw gebruikersaccount);

● u in staat stellen onze inhoud op sociale netwerken te delen;

● u in staat stellen producten of diensten aan te schaffen;

● u interactief en gepersonaliseerd gebruik van de Sites en Applicaties mogelijk maken;

● uw behoeften en interesses identificeren en u de meest geschikte producten en/diensten aanbieden;

● u in staat stellen een account te openen en te beheren om toegang te krijgen tot alle functies en opties die door de Sites en Applicaties worden aangeboden;

● externe informatie en/of communicatie verzenden;

● wedstrijden organiseren (contact met winnaars, toekenning van prijzen, enz.);

● nieuwsbrieven versturen, als u hiermee heeft ingestemd door het betreffende vakje aan te vinken,

● commerciële aanbiedingen van partners versturen, als u hiermee heeft ingestemd door het betreffende vakje aan te vinken;

● het publiek en gebruik van de site analyseren;

● advertenties leveren die zijn afgestemd op uw interesses;

● analyseer de prestaties van deze advertenties;

● Sollicitaties verwerken en wervingsbronnen beheren;

Met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving geeft u door het verstrekken van uw e-mailadres uitdrukkelijk toestemming aan Cluses Arve et montagne Tourisme om dit samen met andere nuttige persoonlijke gegevens te gebruiken om u commerciële of marketingberichten te sturen.

Cluses Arve et montagne Tourisme kan uw e-mailadres ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen aan de site).

Artikel 6 - Voorwaarden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens

De "verwerking" van persoonlijke gegevens omvat in het bijzonder het gebruik, het bewaren, vastleggen, overdragen, aanpassen, analyseren, wijzigen, aangeven, delen en vernietigen van persoonlijke gegevens, afhankelijk van wat nodig is gezien de omstandigheden of wettelijke vereisten.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op het vasteland van Frankrijk.

Artikel 7 – Links naar websites die niet gecontroleerd worden door Cluses Arve et montagne Tourisme

De site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.

Cluses Arve et montagne Tourisme heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of over de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van de Persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst Cluses Arve et montagne Tourisme alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om meer te weten te komen over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Artikel 8 - Doorgifte van persoonsgegevens

In het geval van toegang tot de Site vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens verschilt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat door door te gaan met het gebruik van de Site, die wordt beheerst door de Franse wetgeving, de overeenkomstige gebruiksvoorwaarden en dit beleid, u uw persoonlijke gegevens overdraagt ​​naar de Europese Unie en instemt met deze overdracht.

Uw Persoonsgegevens kunnen binnen Cluses Arve et montagne Tourisme openbaar worden gemaakt voor de doeleinden uiteengezet in Artikel 3 van dit Beleid.

Cluses Arve et montagne Tourisme kan uw Persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat zij er, alvorens deze door te geven, voor zorgt dat de entiteiten buiten de Europese Unie een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

Als Cluses Arve et montagne Tourisme verneemt dat een derde partij aan wie Cluses Arve et montagne Tourisme Persoonsgegevens heeft doorgegeven voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 hierboven, Persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt zonder dit Beleid te respecteren of in strijd is met de toepasselijke wetgeving, zal Cluses Arve et montagne Tourisme zal alle redelijke maatregelen nemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.

U heeft ook het recht om Cluses Arve et montagne Tourisme al dan niet toestemming te geven om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze Persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door sectie 9 hieronder te raadplegen.

Cluses Arve et montagne Tourisme kan uw Persoonsgegevens ook aan derden overdragen indien Cluses Arve et montagne Tourisme van mening is dat een dergelijke overdracht noodzakelijk is om technische redenen (bijvoorbeeld voor accommodatiediensten door een derde partij) of om haar juridische belangen te beschermen (bijvoorbeeld bijvoorbeeld in geval van verkoop van activa aan een derde onderneming, wijziging van de zeggenschap of gehele of gedeeltelijke liquidatie van Cluses Arve et montagne Tourisme.

Bovendien kan Cluses Arve et montagne Tourisme uw Persoonsgegevens delen met de wederverkoper van wie u afhankelijk bent of van wie u bent toegewezen aan het grondgebied waarin u zich bevindt, met het oog op de activiteiten van Cluses Arve et montagne Tourisme. Cluses Arve et montagne Tourisme kan uw Persoonsgegevens ook delen met commerciële partners wanneer Cluses Arve et montagne Tourisme en de commerciële partner gezamenlijk een evenement sponsoren of samen deelnemen aan een marketingpromotie waaraan u deelneemt.

Cluses Arve et montagne Tourisme kan uw Persoonsgegevens openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is of als Cluses Arve et montagne Tourisme te goeder trouw gelooft dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische procedure (bijvoorbeeld een bevelschrift, een dagvaarding of enige andere rechterlijke beslissing) of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Cluses Arve et montagne Tourisme, onze klanten of het publiek te beschermen.

Indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kan Cluses Arve et montagne Tourisme uw Persoonsgegevens ook delen met derden om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen aan te bieden.

Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of op een andere manier die door Cluses Arve et montagne Tourisme passend wordt geacht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van de Cluses Arve et montagne Tourisme Group.

Artikel 9 - Uw rechten

Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens, afhankelijk van het geval, te corrigeren en aan te vullen indien ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Uw recht om uw gegevens te wissen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de eerder gegeven toestemming in;
 • u maakt om legitieme redenen bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van persoonsgegevens voldoet niet aan de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving.

De uitoefening van dit recht zal echter niet mogelijk zijn wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van wet- of regelgeving en in het bijzonder bijvoorbeeld voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. Uw recht op beperking van de gegevensverwerking

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken in de gevallen waarin de wet en regelgeving voorzien.

Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.

Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Sinds 25 mei 2018 heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn:

 • alleen uw persoonlijke gegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonlijke gegevens of gegevens die u niet aangaan;
 • declaratieve persoonsgegevens en de hierboven genoemde persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals beschermd door het zakengeheim.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op basis van een contract, evenals persoonlijke gegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht omvat geen afgeleide gegevens of afgeleide gegevens, dit zijn persoonlijke gegevens die zijn aangemaakt door Cluses Arve et montagne Tourisme.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de gegevensverwerking die we uitvoeren gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder dat de eerdere bewerkingen waarvoor u toestemming had gegeven, in twijfel worden getrokken.

Uw recht om in beroep te gaan

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL op Frans grondgebied, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Uw recht om postmortale richtlijnen op te stellen

U heeft de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, wissen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden en dit met een vertrouwde derde partij, gecertificeerd en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de wil van de overledene wordt gerespecteerd in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Alle bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend:

 • per post naar het volgende adres: 21 grande rue – 74300 Cluses, met een kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van adres;
 • via ons e-mailadres: Tourisme@cluses-montagnes.com

U krijgt dan een procedure toegestuurd om uw identiteit te valideren.

Opmerking: de documenten die in het kader van deze procedure worden verzonden, worden puur vernietigd en de gegevens die mogelijk tijdens de procedure worden verzameld, worden op het einde van de procedure definitief verwijderd.

Houd er ook rekening mee dat alle verzoeken die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden genegeerd.

Wij verbinden ons ertoe om binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, d.w.z. in totaal 3 maanden.

Als u een account heeft, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie is het echter mogelijk dat we niet verplicht zijn ernaar te handelen als:

 • u beschikt al over deze informatie;
 • de registratie of mededeling van uw persoonlijke gegevens is uitdrukkelijk bij wet voorzien;
 • communicatie van informatie blijkt onmogelijk;
 • het verstrekken van informatie zou een onevenredige inspanning vergen.

Artikel 10 - Gegevensbeveiliging en ontvangers

Cluses Arve et montagne Tourisme draagt ​​zorg voor de bescherming en beveiliging van de Persoonsgegevens die u aan haar hebt meegedeeld, om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of openbaar gemaakt aan onbevoegde derden.

Cluses Arve et montagne Tourisme heeft fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van deze Persoonsgegevens te voorkomen. Onder deze beschermingsmaatregelen integreert Cluses Arve et montagne Tourisme technologieën die speciaal zijn ontworpen om persoonlijke gegevens te beschermen tijdens de overdracht ervan. Ondanks de inspanningen van Cluses Arve et montagne Tourisme om uw Persoonsgegevens te beschermen, kan Cluses Arve et montagne Tourisme de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege onvermijdelijke risico's die kunnen ontstaan ​​tijdens de overdracht van Persoonsgegevens.

Omdat alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ervan beperkt tot werknemers en dienstverleners van Cluses Arve et montagne Tourisme die deze nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun missie. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en zijn onderworpen aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties indien zij deze verplichtingen niet nakomen.

Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en accountgegevens. U dient er dus voor te zorgen dat U Uw sessie afsluit in geval van gedeeld gebruik van dezelfde computer of dezelfde terminal.

Artikel 11 - Conflictoplossing

Hoewel Cluses Arve et montagne Tourisme redelijke maatregelen heeft genomen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Cluses Arve et montagne Tourisme wil echter graag de bescherming van Persoonsgegevens garanderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in gevaar is gebracht of dat er misbruik van is gemaakt, wordt u uitgenodigd contact op te nemen met Cluses Arve et montagne Tourisme op het volgende adres: Tourisme@cluses-montagnes.com

Cluses Arve et montagne Tourisme zal klachten over het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit Beleid.

Ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens of misbruik ervan kan een overtreding vormen volgens de lokale wetgeving.

Artikel 12 - Contact

Voor vragen over dit beleid, als u niet langer informatie wilt ontvangen van Cluses Arve et montagne Tourisme of voor elk verzoek tot rectificatie, aanvulling, update of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: Tourisme@cluses- montagnes.com

Artikel 13 - Datum van inwerkingtreding en herzieningen van het privacybeleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt afhankelijk van de behoeften van Cluses Arve et montagne Tourisme en de omstandigheden, of indien vereist door de wet. Wij nodigen u daarom uit om regelmatig de updates te bekijken.

Laatste wijziging: 12/06/2024

Was deze inhoud nuttig voor u?